نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حسین نیازبخش

جلسه دفاعیه حسین نیازبخش


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
حسین نیازبخش ‌‌میل طبیعی و غایت مندی جهان در اندیشه ی ارسطو ارشد/فلسفه دکترسید محمدرضا حسینی بهشتی

دکتر مهدی قوام صفری

دکتر محمد تقی طباطبایی

۹۵/‏۰7/‏13 11:30 تالار کمال