نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حمید رضا فهند سعدی ۲۳/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه حمید رضا فهند سعدی ۲۳/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
حمید رضا فهند سعدی تحقیق در احوال و آثار حکیم ابوالقاسم محمد امری شیرازی از فضلا و مشاهیر نقطویه
(مقتول به سال ۹۹۹ ق)
ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر سید محمد طباطبایی

دکتر محمد افشین وفایی

دکتر اصغر باباسالار

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

۲۳/‏۶/‏۹۸ ۱۲ تالار کمال