نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حمید ساقی ۱۳/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه حمید ساقی ۱۳/‏۷/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

حمید ساقی

کارنامه سیاسی و علمی احمد زکی ولیدی طوغان

ارشد / ‏ تاریخ

دکتر حسن حضرتی

دکتر داریوش رحمانیان

دکتر شهرام یوسفی فر

دکتر مهدی عبادی

۱۳/‏۷/‏۹۸

۱۵: ۱۱

تالار کمال