نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خاطره نظری ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه خاطره نظری ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
خاطره نظری فضا و جامعه شهر آمل در دوره‌ی متاخر اسلامی (قرن ۱۰ تا عصر حاضر) ارشد/باستانشناسی دکتر حسن کریمیان

دکتر محمد حسن طالبیان

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

دکتر محمد مرتضایی

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۰  تالار کمال