نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم ابرار محقق دولت آبادی

جلسه دفاعیه خانم ابرار محقق دولت آبادی


 

جلسه دفاعیه خانم ابرار محقق دولت آبادی  با موضوع (  ترجمه و مقدمه بر فصل چهارم کتاب ادب الاطفال : فن المستقبل ) با حضور دکتر عزت ملا ابراهیمی(استاد راهنما )  دکتر معصومه شبستری ( استاد مشاور )  دکتر شهریار نیازی( استاد داور ) یکشنبه 30/6/93 از ساعت  11- 9 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .