نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم ابرار محقق دولت آبادی

 

جلسه دفاعیه خانم ابرار محقق دولت آبادی  با موضوع (  ترجمه و مقدمه بر فصل چهارم کتاب ادب الاطفال : فن المستقبل ) با حضور دکتر عزت ملا ابراهیمی(استاد راهنما )  دکتر معصومه شبستری ( استاد مشاور )  دکتر شهریار نیازی( استاد داور ) یکشنبه 30/6/93 از ساعت  11- 9 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .