نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم الهه فرهنگیان

جلسه دفاعیه خانم الهه فرهنگیان


 

جلسه دفاعیه خانم الهه فرهنگیان  با موضوع ( بررسی اندیشه تقابل و تضاد در نوشته های پهلوی کتابی و کتیبه ای با موضوع پیش بینی و شهود ) با حضور دکتر آژیده مقدم  (استاد راهنما )  دکتر بهمن مرادیان ( استاد مشاور ) دکترسیروس نصراله زاده ( استاد داور ) یکشنبه 30/6/93 از ساعت  17- 15 در محل کتابخانه گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .