نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم الهه گل بستان

جلسه دفاعیه خانم الهه گل بستان


 

جلسه دفاعیه خانم الهه گل بستان  با موضوع ( بررسی ساختاری و ریشه شناسی افعال فارسی میانه ترفانی) با حضور دکتر حسن باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر بهمن مرادیان( استاد مشاور ) دکتر علی شهیدی( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 13 - 12 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .