نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم آنا گن

جلسه دفاعیه خانم آنا گن


 

جلسه دفاعیه خانم آنا گن با موضوع ( مقایسه و تحلیل داستانهای عاشقانه در ادبیات ایران و روسیه) با حضور دکتر عبدالرضا سیف( استاد راهنما ) دکتر حمیرا زمردی و دکتر جان اله کریمی مطهر ( استاد ان مشاور ) دکتر محمد حسین محمدی و دکتر مرضیه یحیی پور ( استادان داور) سه شنبه 27/3/93 از ساعت  15- 130 : 13 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .