نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم آگیتا محمد زاده

 

جلسه دفاعیه خانم آگیتا محمد زاده   با موضوع ( بررسی قدرت اجتماعی ابوسعید ابوالخیر در اصرار التوحید ) با حضور دکتر علیرضا حاجیان نژاد  (استاد راهنما )  دکتر روح اله هادی ( استاد مشاور ) دکتر علی محمد موذنی( استاد داور ) یکشنبه 23/6/93 از ساعت  30 : 13 - 12 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .