نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم آگیتا محمد زاده

جلسه دفاعیه خانم آگیتا محمد زاده


 

جلسه دفاعیه خانم آگیتا محمد زاده   با موضوع ( بررسی قدرت اجتماعی ابوسعید ابوالخیر در اصرار التوحید ) با حضور دکتر علیرضا حاجیان نژاد  (استاد راهنما )  دکتر روح اله هادی ( استاد مشاور ) دکتر علی محمد موذنی( استاد داور ) یکشنبه 23/6/93 از ساعت  30 : 13 - 12 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .