نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم بالضیا بیسنقالی قیزی

جلسه دفاعیه خانم بالضیا بیسنقالی قیزی


 

 
جلسه دفاعیه خانم بالضیا بیسنقالی قیزی با موضوع ( مقایسه اشعار ملک الشعرای بهار و ماغجان جومابایو و تحلیل آنها ) با حضور دکتر منوچهر اکبری( استاد راهنما ) دکتر حسین محمدی( استاد مشاور ) و داوری خانم دکتر حمیرا زمردی شنبه 30/1/93 از ساعت 30 : 14 - 13 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .