نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم بهاره خرمن دار

جلسه دفاعیه خانم بهاره خرمن دار


 

جلسه دفاعیه خانم بهاره خرمن دار با موضوع ( طبقه بندی و بررسی فعل ها و وابسته های آنها در متن پهلوی دادستان مینوی خرد ) با حضور دکتر آژیده مقدم(استاد راهنما )  دکتر بهمن مرادیان( استاد مشاور )  دکتر زهره زرشناس ( استاد داور ) شنبه 5/7/93 از ساعت  12- 10 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .