نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم خدیجه اقبال

جلسه دفاعیه خانم خدیجه اقبال


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم خدیجه اقبال مقایسة شیوه‌های داستان نویسی سیمین دانشور و بانو قدسیه (با تکیه بر جامعه شناسی رمان سو و شون و راجا گد) دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر منوچهر اکبری

 دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر محمد کیومرثی جرتوده (دانشیار از دانشکده زبانهای خارجی)

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا (استاد از دانشگاه علامه طباطبایی) 

دکتر عبدالرضا سیف

۹6/‏04/‏21 9-11 تالار کمال