نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم خندان گردان

جلسه دفاعیه خانم خندان گردان


 

جلسه دفاعیه خانم خندان گردان با موضوع ( افراسیاب در اسطوره و حماسه) با حضور دکتر محمود جعفری دهقی (استاد راهنما ) دکتر سید احمد رضا قائم مقامی( استاد مشاور ) دکتر بهمن مرادیان( استاد داور ) چهارشنبه 2/7/93  از ساعت   16-  14 در محلتالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .