نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم زهرا حاتمی

جلسه دفاعیه خانم زهرا حاتمی


 

جلسه دفاعیه خانم زهرا حاتمی با موضوع ( تاریخ کودکی در ایران ) با حضور دکتر داریوش رحمانیان (استاد راهنما )  دکتر حسن زندیه و دکتر سارا شریعتی ( استادان مشاور ) دکتر حسن حضرتی و دکتر علیرضا ملایی توانی ( استادان داور ) یکشنبه 30/6/93 از ساعت   15- 13 در محل تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .