نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم زهرا صادقی

جلسه دفاعیه خانم زهرا صادقی


 

جلسه دفاعیه خانم زهرا صادقی  با موضوع ( بررسی و طبقه بندی ساختاری از واژگان پهلوی ساسانی براساس مکنزی  ) با حضور دکتر آژیده مقدم (استاد راهنما )  دکتر بهمن مرادیان ( استاد مشاور ) دکتر سیروس نصراله زاده ( استاد داور) دوشنبه 9/4/93 از ساعت  30 : 11 - 10در محل تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .