نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم زهرا علی نژاد

جلسه دفاعیه خانم زهرا علی نژاد


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم زهرا علی نژاد - دکترا/باستانشناسی -

-

-

۹6/‏07/‏12 10 تالار کمال