نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم زهرا نوری سنگدهی

جلسه دفاعیه خانم زهرا نوری سنگدهی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم زهرا نوری سنگدهی نسبت انسان و طبیعت در افلاطون دکترا/فلسفه دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

 دکتر حسن غفاری

دکتر محمد ضیمران(دانشگاه ماساچوست)

 دکتر محمد تقی طباطبایی

دکترمزدک رجبی (پژوهشگاه علوم انسانی)

۹۵/‏12/‏14 12 تالار کمال