نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم زینب افضلی

جلسه دفاعیه خانم زینب افضلی


 

جلسه دفاعیه خانم زینب افضلی با موضوع ( ریاضت در تصوف از آغاز تا مولوی  ) با حضور دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی (استاد راهنما )  دکتر تقی پورنامداریان و دکتر محمد عابدی( استادان ان مشاور ) دکتر علیرضا حاجیان نژاد و دکتر مریم حسینی ( استادان داور) سه شنبه 10/4/93 از ساعت  12- 10در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .