نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم سودا آیگار

جلسه دفاعیه خانم سودا آیگار


 

جلسه دفاعیه خانم سودا آیگار  با موضوع ( بررسی تحلیل و مقایسه داستانهای کودک و نوجوان مهدی آذر یزدی جاهد ظریف اوغلو ) با حضور دکتر منوچهر اکبری   (استاد راهنما )  دکتر اصغر باباسالار( استاد مشاور ) دکترحمیرا زمردی ( استاد داور ) یکشنبه 30/6/93 از ساعت  30 : 13- 12 در محل اتاق قطب ادبیات عرفان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .