نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم سولماز حاجی علیلو

جلسه دفاعیه خانم سولماز حاجی علیلو


 

جلسه دفاعیه خانم سولماز حاجی علیلو دانشجوی دکتری باستان شناسی با موضوع ( بررسی باستان شناسی پهنه فرهنگ نیشابور از منظر معدنکاری و فلزکاری در دوران اسلامی ) با حضور دکتر هایده لاله ( استاد راهنما ) دکتر حمیده چوبک ( استاد مشاور ) و داوری دکتر محمد لامعلی رشتی ، شنبه 10/12/92 از ساعت 15  - 13 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .