نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم طاهره حیدری

جلسه دفاعیه خانم طاهره حیدری


 

جلسه دفاعیه خانم طاهره حیدری با موضوع ( غرب در شعر شاعران نئوکلاسیک مصر و عراق ) با حضور دکتر ابوالحسن امین مقدسی (استاد راهنما )  دکتر معصومه شبستری و دکتر جواد اصغری( استادان مشاور )  دکتر محمد حسن فوادیان ، دکتر عبدالحسین فقهی و دکتر سیفی ( استادان داور ) شنبه 17/8/93 از ساعت  30 : 13 - 30 : 11 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .