نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم عارفه دهقانی

جلسه دفاعیه خانم عارفه دهقانی


 

جلسه دفاعیه خانم عارفه دهقانی  با موضوع ( بررسی تلمیحات مذهبی و اعتقادی در ملکوت تکلم احمد عزیزی ) با حضور دکتر منوچهر اکبری (استاد راهنما )  دکتر حمیرا زمردی( استاد مشاور ) دکتر محمد حسین محمدی ( استاد داور ) یکشنبه 16/6/93 از ساعت  30 : 12 - 11 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .