نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فائزه کرن

جلسه دفاعیه خانم فائزه کرن


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم فائزه کرن تصحیح انتقادی دیوان سراج الدین سگزی دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر عبدالرضا سیف

دکتر حمیرا زمردی

دکتر سید محمد منصور

دکتر حسین نجف دری (استاد باز نشسته از پژوهشگاه علوم انسانی)

دکنر محمود فضیلت

دکتر مهدی علیایی مقدم

۹6/‏06/‏07 11:30 تالار کمال