نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فاطمه لرگیل کلایی

 
جلسه دفاعیه خانم فاطمه لرگیل کلایی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی با موضوع ( بررسی گزیده ای از داستان های حقوقی در ادبیات فارسی و تطبیق آن با قوانین حقوقی امروز ) با حضور دکتر روح اله هادی ( استاد راهنما ) دکتر محسن برهانی ( استاد مشاور ) و داوری دکتر علیرصا حاجیان نژاد ، سه شنبه 20/12/92 از ساعت 30 : 8- 30 : 9 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .