نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فاطمه لرگیل کلایی

جلسه دفاعیه خانم فاطمه لرگیل کلایی


 
جلسه دفاعیه خانم فاطمه لرگیل کلایی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی با موضوع ( بررسی گزیده ای از داستان های حقوقی در ادبیات فارسی و تطبیق آن با قوانین حقوقی امروز ) با حضور دکتر روح اله هادی ( استاد راهنما ) دکتر محسن برهانی ( استاد مشاور ) و داوری دکتر علیرصا حاجیان نژاد ، سه شنبه 20/12/92 از ساعت 30 : 8- 30 : 9 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .