نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فرحناز حسینی سرابی

جلسه دفاعیه خانم فرحناز حسینی سرابی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور نماینده معاونت علمی تاریخ              ساعت  مکان
فرحناز حسینی سرابی   دکترا/ایران باستان دکتر‬ زرین کوب

دکتر بادامچی

 دکتر ایمان پور

دکتر آموزگار

دکتر نصراله زاده

دکتر قزوینی ۹۵/‏۰6/‏28 13 تالار کمال