نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فرزانه محمد یاری

 

جلسه دفاعیه خانم فرزانه محمد یاری با موضوع ( الگوی استقراری و باستان شناسی محیطی محوطه های پیش از تاریخ ریگ سرای در غرب باتلاق گاوخونی ( ورزنه )  ) با حضور دکتر اسمعیل اسمعیل خانی (استاد راهنما )  دکتر مهدی یزدان ( استادان مشاور )  دکتر حکمت ملاصالحی ( استادان داور )چهار شنبه 16/7/93 از ساعت  30 : 15- 30 : 13  در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .