نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فرزانه محمد یاری

جلسه دفاعیه خانم فرزانه محمد یاری


 

جلسه دفاعیه خانم فرزانه محمد یاری با موضوع ( الگوی استقراری و باستان شناسی محیطی محوطه های پیش از تاریخ ریگ سرای در غرب باتلاق گاوخونی ( ورزنه )  ) با حضور دکتر اسمعیل اسمعیل خانی (استاد راهنما )  دکتر مهدی یزدان ( استادان مشاور )  دکتر حکمت ملاصالحی ( استادان داور )چهار شنبه 16/7/93 از ساعت  30 : 15- 30 : 13  در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .