نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم فرشته محمدیان عمران

جلسه دفاعیه خانم فرشته محمدیان عمران


 

جلسه دفاعیه خانم فرشته محمدیان عمران  با موضوع ( بررسی سیر تطور جریان ترانه سرایی در ایران ) با حضور دکتر محمد رضا ترکی   (استاد راهنما )  دکتر حسام الدین سراج ( استاد مشاور ) دکتر مهدی علیایی مقدم( استاد داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  30 : 15- 14 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .