نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم مرضیه افراسیابی

جلسه دفاعیه خانم مرضیه افراسیابی


 

جلسه دفاعیه خانم مرضیه افراسیابی با موضوع (  واکاوی اندیشه هایدگر در گذر از ما بعد الطبیعه ) با حضور دکتر محمود خاتمی (استاد راهنما )  دکتر سید حمید طالب زاده و دکتر رضا داوری ( استادان مشاور )  دکتر حسین مصباحیان و دکتر رضا سلیمان حشمت ( استادان داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  15- 13 در محل کتابخانه گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .