نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم مریم ثقفی

جلسه دفاعیه خانم مریم ثقفی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور   نماینده تحصیلات تکمیلی  مکان
خانم مریم ثقفی نجم الملک و تحول دانش جغرافیا و نجوم در ایران دکترا/ایران دوره اسلامی دکتر محمدباقر وثوقی

دکتر رسول جعفریان

دکتر فرج اله احمدی

دکتر منصور صفت گل

دکتر حمید کرمی پور

دکتر حسین محمدی

دکتر جواد صفی نژاد

  دکتر یاسر قزوینی یاسری -