نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم مریم دقیق احمدی

جلسه دفاعیه خانم مریم دقیق احمدی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
مریم دقیق احمدی ‌‌بررسی سیر تحول حروف ربط در متون نثر فارسی از آغاز دوره اسلامی تا قرن هشتم دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر منوچهر اکبری

دکتر امید مجد

دکتر عباسعلی وفایی

دکتر علی اصغر باباسالار

دکتر سهیلا صلاحی مقدم

۹۵/‏11/‏24 12:30 قطب عرفانی