نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم نوشین پورحسن

جلسه دفاعیه خانم نوشین پورحسن


 

 
جلسه دفاعیه خانم نوشین پورحسن با موضوع ( بررسی ترجمه سنسکریت ارداویرازنامه فصلهای 26 تا 59 متن سنسکریت ) با حضور دکتر حسن رضایی باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر محمود جعفری دهقی ( استاد مشاور ) دکتر سید احمد رضا قائم مقامی ( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 15- 14 در محل تالار باستانی پاریزی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد