نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم نگین ایلخانی پور

جلسه دفاعیه خانم نگین ایلخانی پور


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور                      استاد داور داخلی استاد داور خارجی                 تاریخ           ساعت  مکان
نگین ایلخانی پور   دکترا/زبانشناسی دکتر غلامحسین کریمی دوستان

خانم دکترپلت سامولیان 

(استاد دانشگاه سوربن پاریس)

دکتر علی افخمی

دکتر کوروش صفوی

(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

۹۵/‏۰۶/‏۲3 ۱1 تالار کمال