نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم نیره سادات میر موسی

جلسه دفاعیه خانم نیره سادات میر موسی


 

جلسه دفاعیه خانم نیره سادات میر موسی با موضوع ( رابط زمان و بنیاد در نظر هایدگر ) با حضور دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی (استاد راهنما )  دکتر رضا داوری و دکتر حمید طالب زاده( استادان مشاور )  دکتر محمد رضا ریخته گران و دکتر احمد علی یاری ( استادان داور ) سه شنبه 29/7/93 از ساعت  14 - 12 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .