نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه رضا بیات ۲۶/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه رضا بیات ۲۶/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
رضا بیات بررسی ساختار و عملکرد نیروی نظامی خلافت اموی
از سال ۴۱ تا ۹۰ ه. ق
ارشد/تاریخ دکتر یاسر قزوینی

دکتر خدیجه عالمی

دکتر شهرام یوسفی فر

دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده

۲۶/‏۶/‏۹۸ ۱۴ گروه زبان ادبیات عرب