نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه رضا خدام ۱۹/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه رضا خدام ۱۹/‏۴/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
رضا خدام جایگاه اقتصادی بابل در عهده هخامنشیان ارشد/تاریخ دکتر کلثوم غضنفری

دکتر سهم الدین خزائی

دکتر گودرز رشتیانی

دکتر احسان افکنده

۱۹/‏۴/‏۹۸ ۱۱ تالاراستاد اقبال آشتیانی