نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه رؤیا لب چین ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه رؤیا لب چین ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
رؤیا لب چین بصره و سیاست‌های عثمانی در دوره سلیمان قانونی ارشد/تاریخ دکتر حسن حضرتی

دکتر فرج اله احمدی

دکتر حسن زندیه

دکتر مهدی عبادی

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۱  تالار باستانی پاریزی