نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه زهرا عرب پور ۲۶/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه زهرا عرب پور ۲۶/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
زهرا عرب پور تأثیر قانون مدنی بر تحول شکلی و محتوایی وکالت نامه‌ها در دوره پهلوی اول ارشد/تاریخ دکتر حسن زندیه

دکتر گودرز رشتیانی

دکتر رضا بیگدلو

دکتر نورالدین نعمتی

۲۶/‏۶/‏۹۸ - کتابخانه گروه ادبیات عرب