نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه زهره صلبی ۲۷/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه زهره صلبی ۲۷/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
زهره صلبی تصحیح، شرح و ترجمه کتاب ذریعه الابتهال ارشد/زبان و ادبیات عربی دکتر امیر محمود کاشفی

دکتر محمد حسن فوادیان

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر مجتبی عمرانی پور

۲۷/‏۶/‏۹۸ ۳۰: ۱۱ -