نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه زینب نصیری ۳۰/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه زینب نصیری ۳۰/‏۴/‏۹۸


 

 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ               ساعت  مکان
زینب نصیری بلاغت ساختارهای نحوی در شعر نظامی گنجوی دکترا/زبان و ادبیات فارسی

دکتر روح اله هادی

دکتر مصطفی موسوی راد

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علیرضا امامی

دکتر مهدی علیایی

دکتر مهدی بشیری

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

۳۰/‏۴/‏۹۸ ۱۲ تالار کمال