نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سارا شریف پور

جلسه دفاعیه سارا شریف پور


 

جلسه دفاعیه خانم سارا شریف پور دانشجوی دکتری زبانشناسی با موضوع ( بررسی مقولات واژگانی در زبان فارسی ) با حضور دکتر کریمی دوستان ( استاد راهنما ) دکتر درزی و دکتر بی جن خان ( استاد مشاور ) و داوری دکتر اشرف صادقی و دکتر انوشه ، شنبه 17/12/92 از ساعت 30 : 14  - 30 : 16 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .