نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سارا شریف پور

 

جلسه دفاعیه خانم سارا شریف پور دانشجوی دکتری زبانشناسی با موضوع ( بررسی مقولات واژگانی در زبان فارسی ) با حضور دکتر کریمی دوستان ( استاد راهنما ) دکتر درزی و دکتر بی جن خان ( استاد مشاور ) و داوری دکتر اشرف صادقی و دکتر انوشه ، شنبه 17/12/92 از ساعت 30 : 14  - 30 : 16 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .