نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سعید تقوایی ابریشمی

جلسه دفاعیه سعید تقوایی ابریشمی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادمشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
سعید تقوایی ابریشمی فراسوی تأمل، شهود و دیلکتیک استنطاق همچون امکان مواجهه با بحران فلسفه‌ی مدرن نزد مرلوپونتی فلسفه دکتر حسین مصباحیان

دکتر محمدتقی طباطبایی

دکترشمس الملوک طباطبایی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)ر

۹6/‏07/‏4 10 تالار باستانی پاریزی