نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سمیرا جعفری ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه سمیرا جعفری ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سمیرا جعفری

بررسی هندسه مشخصه‌های نظام تصریف فعل در زبان فارسی

دکتری

زبانشناسی همگانی

دکتر علی درزی

دکتر محمود بی جن خان

دکتر مزدک انوشه

دکتر علی افخمی

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر ارسلان گلفام

دکتر زهرا ابوالحسن

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۵

آزمایشگاه گروه زبان شناسی