نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سمیع الله عبدالجبار

جلسه دفاعیه سمیع الله عبدالجبار


 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
سمیع الله عبدالجبار مقدمه, تصحیح انتقادی و تعلیقات مجمع الصنایع دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر حمیرا زمردی 

 دکتر روح الله هادی 

دکتر علیرضا امامی

دکتر فاطمه کویا (استاد دانشگاه پیام نور)

دکتر عبدالرضا سیف

۹6/‏03/‏30 11:30 تالار کمال