نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سیدتوفیق حسینی

جلسه دفاعیه سیدتوفیق حسینی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  نماینده تحصیلات تکمیلی
سیدتوفیق حسینی عقاید گنوسی و شکل گیری کیش مانوی دکترا/ایران باستان دکتر روزبه زرین کوب

دکتر کلثوم غضنفری

دکتر زهره زرشناس

دکتر احمدرضا قائم مقامی

دکتر علی شهیدی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

۹6/‏06/‏11 10 دکتر یاسر قزوینی یاسری