نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سیدجمال الدین میرشرف الدین

جلسه دفاعیه سیدجمال الدین میرشرف الدین


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
سیدجمال الدین میرشرف الدین دانایی عملی در اندیشه ارسطویی (پیش در آمدی بر فلسفه ی عملی بر بنیاد فرونسیس ارسطویی) دکترا/فلسفه دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

 دکتر مهدی قوام صفری

دکتر بهمن پازوکی(انجمن حکمت و فلسفه)

 دکتر رضا داوری اردکانی

دکتر محسن جوادی(دانشگاه قم)

۹۵/‏12/‏10 13:30 تالار کمال