نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سیده بهار سعادت ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه سیده بهار سعادت ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
سیده بهار سعادت داستان‌های مردم شوشتر، گردآوری، مستند سازی و تحلیل ارشد/ایرانشناسی دکتر علی شهیدی

دکتر سید احمد قائم مقامی

دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر مجید طامه

۳۱/‏۶/‏۹۸ ۳۰: ۹ اتاق ۳۲۹