نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سید احمد میرزاده

جلسه دفاعیه سید احمد میرزاده


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
سید احمد میرزاده نقد و بررسی کارنامة پژوهش‌های شعر کودک در ایران ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ روح الله هادی

دکتر مصطفی موسوی

دکتر تیمور مالمیر

۹۵/‏۰6/‏31 9 تالار کمال