نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سید امیرحسین دهقانی

جلسه دفاعیه سید امیرحسین دهقانی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور نماینده معاونت علمی تاریخ              ساعت  مکان
سید امیرحسین دهقانی   دکترا/تاریخ اسلام دکتر‬ حضرتی

دکتر جعفریان

  دکتر فیرحی

دکتر صادقی

دکتر الویری

دکتر رشتیانی ۹۵/‏۰7/‏3 13 تالار کمال