نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سید مهران حسینی سنگتراشانی ۲۲/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه سید مهران حسینی سنگتراشانی ۲۲/‏۱۰/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سید مهران حسینی سنگتراشانی

تحلیل و مقایسه انواع تشبیه در الهی نامه و اسراسر نامه عطار

ارشد / ‏ زبان و ادبیات فارسی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر اصغر باباسالار

دکتر حمیرا زمردی

دکتر سید موسی دیباج

 

۲۲/‏۱۰/‏۹۸

۱۱

تالار کمال