نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سیروس عابدینی ۲۸/‏۳/‏۹۸

جلسه دفاعیه سیروس عابدینی ۲۸/‏۳/‏۹۸


 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ               ساعت  مکان
سیروس عابدینی تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی های رئیس جمهور ترامپ دکترا/زبانشناسی همگانی

دکتر علی افخمی

دکتر علی درزی

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر غلامرضا دین محمدی

دکتر مزدک انوشه

دکتر ارسلان گلفام 

دکتر مریم السادات غیاثیان

۲۸/‏۳/‏۹۸ ۱۵ اتاق ۳۲۹